Polityka prywatności

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego baribalpoland.pl niezbędne jest przyjęcie i akceptacja przez Klienta warunków niniejszej polityki zachowania prywatności poprzez świadome wyrażenie zgody w postaci zaznaczenia odpowiedniego checkboxa na stronach Sklepu Internetowego.
 2. Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klientów jest Sprzedawca - firma Baribal Piotr Grzegorczyk z siedzibą w Lublinie 20-865, ul. Józefa Mackiewicza 17/38, NIP: 7123191515, REGON: 061653714 (posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki), w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z prawem. Administrator zapewnia, że gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane Klienta wyłącznie do celów statystycznych oraz w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów w jakich zostały podane – czyli dokonania dostawy zamówionych towarów, czy wystawienia stosownego dokumentu księgowego. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji zamówienia. Sprzedawca przetwarza dane również w celu zapewnienia możliwości pełnego korzystania z serwisu – założenia konta w sklepie i zarządzania nim, monitorowania zamówień i ich historii, wystawienia recenzji produktu oraz obsługi zapytań.
 5. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 6. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów lub realizacji usługi szybkich płatności. Z uwagi na zapobieganie działaniom robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów internetowych. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP. W związku z tym, dane osobowe klienta będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne
 7. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient może zmienić dane osobowe na swoim koncie klienta w sklepie. W celu usunięcia konta w sklepie prosimy o maila na adres: biuro@baribalpoland.pl lub o skorzystanie z tej opcji dostępnej bezpośrednio w ustawieniach konta klienta.
 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były chronione i dobrze zabezpieczone przed nieupoważnionymi do ich wglądu osobami. W celu zapewnienia prawidłowej ochrony danych, Sprzedawca stosuje się do przepisów rozporządzenia wymienionego w pkt. 2, a także zabezpiecza strony sklepu poprzez certyfikat SSL.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach do czasu wycofania zgody przez Klienta. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez firmę Baribal Piotr Grzegorczyk narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym) podczas przeglądania Sklepu Internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym baribalpoland.pl z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego baribalpoland.pl, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron do potrzeb i oczekiwań Użytkownika, badanie ruchu Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego.
 12. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanej w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania stron Sklepu Internetowego.
 13. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania stron Sklepu Internetowego baribalpoland.pl. W takim przypadku może się zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu Internetowego.

 

Aktualizacja: 06.07.2018r.© Baribal Poland 2024 - Baribal jest zarejestrowanym znakiem towarowym przez Urząd Patentowy RP
Projekt sklepu: Wiwi logo